ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 30 มกราคม 2023 เวลา 05:04:33