ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 03 มีนาคม 2024 เวลา 09:51:15

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qltt