ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ eb27/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/q6i4

เอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/q6i4