ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic) และส่วนเอว (Lumbar) ชนิดเปิดแผลผ่าตัดทางด้านหลัง (Posterior Approach) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb17/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/q6