จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 กันยายน 2023 เวลา 11:47:56

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wip9