จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

ปรับปรุงเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:54:12

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2kaz