ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจ Covid-19 (RT-PCR) เพื่อออกใบรับรองแพทย์ เช่น

 • เพื่ออุปสมบท
 • เพื่อเดินทาง
 • เพื่อเข้าทำงาน

โดยกลุ่มที่สามารถเข้ารับการตรวจ คือ

 • ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง Covid-19
 • ไม่มีประวัติเสี่ยงเกี่ยวกับ Covid-19

ผู้ต้องการรับการตรวจ สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ ตึกหลวงพ่อแช่ม ดังนี้

 • 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน กรอกข้อมูล ซักประวัติสุขภาพ
 • 10.30 – 11.00 น.ทำการตรวจ
 • รับผลตรวจในวันถัดไป

อัตราค่าบริการ รวมใบรับรองแพทย์

 • คนไทย 2,500 บาท
 • ต่างชาติ 3,500 บาท

ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-361200 ต่อ 6701, 6704 หรือ 088-5871581-2 ในเวลาราชการ

=================================================

Topic: COVID-19 testing service (RT-PCR) to issue a medical certificate

Mahogany Health Center Vachira Phuket Hospital Open for Covid-19 testing service (RT-PCR) to issue a medical certificate such as

 • to be ordained
 • to travel
 • to go to work

Conditions of the examinee:

 • Not a risk group for Covid-19
 • No history of risk related to Covid-19

Service process:

Contacted at Health check-up department, Luang Pho Cham Building Vachira Phuket Hospital:

 • 9:00 a.m. – 10:00 a.m. Register, fill out information, take a health history
 • 30 – 11.00 RT-PCR test
 • Get the results the next day

service rate including medical certificate:

 • Foreigners 3,500 baht

Available date:

 • Monday – Friday, excluding public holidays.

Map & Location:

https://goo.gl/maps/vAg7dRbpknUa5zaq5

 

For more information, please call 076-361200 ext. 6701, 6704 or 088-5871581-2 during office hours. (08.30 am – 4.30 pm)

ปรับปรุงเมื่อ 25 มิถุนายน 2021 เวลา 09:06:51

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1rbn