3 พ.ย.66 พญ.ปิยนาถ สกุลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 48 คน เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัดการผู้สูงอายุของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และการให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ภาพ : งานเวชนิทัศน์
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2xo9