เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โดยนพ.บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ขอส่งตัวผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินแบบเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ไปยังโรงพยาบาลตรัง เพื่อรับการรักษาทำหัตถการ Cooling Intervention โดยประสานงานผ่าน พญ.ชนิดา เข็มเงิน แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ศูนย์นเรนทรอันดามัน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขออนุมัติลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 8 เพื่อขอสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 429ใช้ทีมชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่งต่อผู้ป่วยถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย❤️
การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนันสนุนด้านงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669) 🙏🙏🙏
ศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต
โทร 076-361269, 076-361228, 076-361229 (Fast Track)
Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/vr67