๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการ “ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิสัญญีในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางวิสัญญี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขตสุขภาพที่ ๑๑ “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิสัญญี เขตสุขภาพที่ ๑๑ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการทางวิสัญญี ทั้งที่อยู่ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างปลอดภัย ในรูปแบบ hybride ทั้ง onsite และ on line โดยมี พญ.วลัยพร อรุณรัตน์ วิสัญญีแพทย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องผ่าตัดชั้น ๕ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
.
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอบคุณวิทยากรและทีมงานกลุ่มงานวิสัญญี รพ.วชิระภูเก็ต
ขอบคุณทีมงานเวชนิทัศน์ รพ.วชิระภูเก็ต
.
แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมโครงการดีๆเช่นนี้ในโอกาสถัดไป
.
“ ผู้ป่วยปลอดภัย เราก็ปลอดภัย We are Anesthesia “
 
ภาพ: งานเวชนิทัศน์

ปรับปรุงเมื่อ 30 มกราคม 2023 เวลา 12:05:33