18 มิถุนายน 2567
พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ ร่วมต้อนรับทีมประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข “NURSING QUALITY ASSESSMENT” นำโดย อาจารย์อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และคณะ เพื่อติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพขององค์กรพยาบาล ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภาพ : เวชนิทัศน์

ปรับปรุงเมื่อ 22 มิถุนายน 2024 เวลา 12:39:25

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/ye7c