8 พ.ค. 2566 นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน : จังหวัดภูเก็ต “หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทางทะเล” (Maritime Emergency Medical Service; MEMS) โดยมี พญ.ชัชฎาภรณ์ ไกรศรพรสรร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ทางทะเล กล่าวรายงานการจัดอบรมโครงการ เพื่อเตรียมบุคลากรรับอุบัติเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บทางทะเลอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นหลักสูตรของกรมแพทย์ทหารเรือที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินรับรอง มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นวิทยากรพิเศษ และวิทยากรมจากกรมแพทย์ทหารเรือทั้งหมด 12 คน จัดอบรม ณ จ.ภูเก็ตเป็นแห่งแรก จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ค. 2566 โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมวันสุดท้าย ซึ่งผู้เข้าอบรมมาจากจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง สตูล และชุมพร ทั้งหมด 39 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครกู้ชีพที่ทำงานในพื้นที่เกาะและติดชายฝั่งทะเล ณ โรงแรม ในยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
ภาพ : งานเวชนิทัศน์
https://www.vachiraphuket.go.th/links/qei