29 มี.ค. 67 พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ ศ.นพ. อรรณพ ใจสำราญ นายกสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจร “Healthy Menopausal Transition and Beyond” ครั้งที่ 10 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู ทราบถึงผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งระยะต้นและระยะยาว และส่งเสริมความรู้ที่ทันสมัยตามมาตรฐานในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และคณะแพทย์อีกหลายท่านมาร่วมบรรยาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ภาพข่าว : เวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/14ft