30 ตุลาคม 2566 นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม kick off พัฒนาระบบ ERP โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไซเบอร์เนติกพลัส โดยมีนายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิเป็นผู้กล่าวรายงาน มีตัวแทนจากสหวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม และร่วมนำเสนอ ปัญหาระบบงานเดิมเพื่อให้ทางบริษัทเตรียมทำ Gap Analysis ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/4w2a