วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พว.ศุภวิชญ์ จำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Cr.ภาพ : งานเวชนิทัศน์
https://www.vachiraphuket.go.th/links/gtss