ผู้ที่มีผล ATK + มารับบริการที่คลินิก ARI เต้นท์ขาวตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มี 2 ทางเลือก
  1. อายุ 70 ปี ขึ้นไป มีโรคประจำตัว มีอาการเหนื่อย ต้องการตรวจ ให้มาคัดกรองและรับบัตรคิว เวลา 06.00 น. ที่ตู้หมายเลข 2
  2. ถ้ามีอายุระหว่าง 1-69 ปี ไม่มีอาการเหนื่อย และไม่มีโรคประจำตัว ให้ลงทะเบียนผ่าน QR code เพื่อรับยาและรับใบรับรองแพทย์โดยไม่ต้องรอคิวตรวจ (ลงทะเบียนได้ 24 ชั่วโมง หลัง 16.00น. รับบริการในวันถัดไป)
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3yswJFO
ต้องการสอบถามรายละเอียด : Vachira Phuket Covid19 Call Center 076-254200