โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมให้บริการสำหรับผู้ถือบัตรประกันสุขภาพ บริษัทประกันชั้นนำ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันไม่ต้องสำรองจ่าย