วันที่ 23 กันยายน 2565 นายแพทย์วทัญญู ปลายเนตร อายุรแพทย์โรคหัวใจ ร่วมสมทบทุน 1 ทุน(50,000 บาท) สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่จะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและคณะ