วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
คณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานด้านเวชศาสตร์ทะเลและด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 
Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/vhk

ปรับปรุงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2022 เวลา 09:41:26