ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วย

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ในวันเวลาราชการ 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกร จำนวน 7 อัตรา

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qrh9