“ตา” ภาษาไทยวันละคำเพื่อสุขภาพ

ที่มา: https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1252

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/492w

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/492w