ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของสมองในระยะยาว หรือทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น เราควรทราบปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน และการแก้ไขภาวะดังกล่าว เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง ปลอดภัยขึ้น
มาตรวจสอบกันดูค่ะ ว่าเราเคยเกิดอาการแบบนี้หรือไม่ และสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องหรือยัง 
ที่มา Clinical practice guideline for diabetes 2023

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/afox