งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h9wq