งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2y9