• นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดื่มน้ำมากๆ
  • อย่าลืมบัตรประชาชน
  • ใบยืนยันจากระบบวันนัดหมาย