หากท่านไม่เคยมีประวัติที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมาก่อน ท่านสามารถนำบัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง มาติดต่อแผนกเวชระเบียน ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง