นายโชติ บุญทรัพย์ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
โดยมีนางสุวรรณี เพื่อนรักษ์ หัวหน้างานการเงิน เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ ฝ่ายการเงิน อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 5 รพ.วชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2024 เวลา 03:25:58

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gnz6