28 เมษายน 2566 สมาคมกัญชาภูเก็ต นำรายได้ซึ่งได้จากการจัดงาน The Phuket Cannabis Cup ครั้งที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 80,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมีนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/awwj