25 ส.ค. 2565 นายแพทย์สงวน – คุณสิณัฐริณ คุณาพร และ คุณณภธณิณ คุณสนอง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบริจาคข้าวสารให้กับโรงพยาบาล จำนวน 250 กิโลกรัม และ พัดลมจำนวน 8 ตัวให้กับหอผู้ป่วยร่มไทร โดยมี นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต