วันที่ 8 กันยายน 2565 ทีม “Courtyard and Good Shepherd Team” ได้บริจาคเครื่องไตเทียม มูลค่า 480,000 บาท มอบให้แก่หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ผู้รับมอบ พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ , นพ.สุธีร์ กิตติธรกุล อายุรแพทย์โรคไต และพว.รัชนี ทิพย์สูงเนิน หัวหน้างานการพยาบาลไตเทียม