26 ม.ค. 2566 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต บริจาคเงินจำนวน 12,004 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล และของขวัญสำหรับเด็ก ๆ ให้กับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โดยมี พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ พร้อมด้วย พว.มาลี ทองมี หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/hdxs