คุณไสว แก้วตาทิพย์ , คุณอรชร แก้วตาทิพย์ และ ครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการทั่วไปของโรงพยาบาล โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภาพข่าว: งานเวชนิทัศน์

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/m40o