เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คุณอุบล หวานดี และครอบครัว ได้บริจาคเครื่องพร้อมชุดปั่นล้างและแยกเม็ดเลือดจากการผ่าตัดอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบรุ่น CATSmart มูลค่า 1,745,000 บาท ให้แก่ ศูนย์หัวใจอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและคณะ