18 กันยายน 2566
คุณสุรินทร์ วุฒิธรรมาภรณ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/7zer

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7zer