1 มิ.ย.66 คุณศุภชาติ เพ็ชรภักดิ์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/SVz8

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/SVz8