8 ก.ค.67
คุณศิริพร กริชกำจร บริจาคแพมเพิร์สสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 9 ลัง ให้แก่หอผู้ป่วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ในนามของโรงพยาบาลวชิระ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/emdz