คุณมนัสพร แซ่หวัง บริจาครถเข็นผู้ป่วยจำนวน 3 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณอุรา มธุรส หัวหน้างาน พรบ. พร้อมด้วย พนักงานเปล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/eqk0