คุณบุญสิน เอกไพบูลย์ บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/4itu