20 กันยายน 2566 คุณดำรงค์ นนท์แก้ว และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
โดยมี นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ
และ นพ.บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/0cjb

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0cjb