วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณชูชาติ รุ่งรัตนไพบูลย์ บริษัทฟูชิงทัวร์ บริจาคหมอนยางพาราเพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 100 ใบ โดยมี พว. สุนันทา ระวิวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจและทีมศูนย์ดูแลบาดแผลเป็นผู้รับมอบ