15 พ.ย. 2566
ครอบครัว ลูก – หลาน คุณพ่อเชื้อ – คุณแม่เสม จันทวงศ์
บริจาคเงิน 1,015,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วย
โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tgc