11 พ.ค.66 ครอบครัววังศรีมงคล บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงนอน 3 ไกร์ 3 เตียง และ Set i-puff สำหรับทารกแรกเกิด ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเพื่ออุทิศให้นายทวีพงษ์ วังศรีมงคล โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/ot7g