บริการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Health ID
สำหรับเข้าถึงประวัติสุขภาพของตนเองผ่าน
แอพหมอพร้อม เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริง มาติดต่อจุดบริการ ห้องรับบัตรช่อง 3-8
ติดต่อสอบถาม 076-361234

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fbk0