โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข่าวสารพยาบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมทอดกฐินวัดเขารังสามัคคีธรรม เพื่อสร้างอาคาร “วชิระบรรพต”

2024-02-12T15:27:30+07:0013 พฤศจิกายน 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารพยาบาล|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายด้านการพยาบาลและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพยาบาล สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2023

2024-02-13T14:12:15+07:0021 กันยายน 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารพยาบาล|

มอบเกียรติบัตร ชื่นชมพยาบาลวิชาชีพ รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ

2024-02-13T14:14:47+07:0029 พฤษภาคม 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารพยาบาล|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 2”

2024-02-13T14:15:00+07:0024 พฤษภาคม 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารพยาบาล|

Go to Top