ข้อมูลแพทย์

พญ.พรพยอม นุ่มประพฤติ

ความเชี่ยวชาญ

 • อายุรศาสตร์

ภาษา

 • ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี)

ความชำนาญพิเศษ

 • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • ศึกษาดูงาน Gastroenterology, Nagoya University Hospital and Meijo hospital, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรจ
พฤหัสบดี 16.30 – 20.00น. ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี