ข้อมูลแพทย์

พญ.บรมพร จิราวัฒนาโกศล

ความเชี่ยวชาญ

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านมและหัตถการ

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รังสีวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รังสีวินิจฉัยเต้านมและหัตถการ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

  • แมมโมแกรมเต้านม และหัตถการทางเต้านม

ประสบการณ์การทำงาน

  • รังสีแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรจ
     

ปรับปรุงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:01:37