ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ohbw