ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

10 มิถุนายน 2022|

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

31 พฤษภาคม 2022|

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 [...]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค, พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจแพทย์)

27 พฤษภาคม 2022|

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจแพทย์) จำนวน 1 อัตรา  วุฒิการศึกษา ปวช.สายพาณิชยกรรมเงินเดือน 8,300 หรือปวส.สายพาณิชยกรรม เงินเดือน [...]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

24 พฤษภาคม 2022|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

19 พฤษภาคม 2022|

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 13 อัตรา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน [...]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

18 พฤษภาคม 2022|

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 โทร. 076-361234  ต่อ 6545 6546

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

25 เมษายน 2022|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

23 มีนาคม 2022|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม [...]

รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์

16 มีนาคม 2022|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัคร "ผู้ช่วยทันตแพทย์" คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ อายุไม่เกิน 35ปี บริบูรณ์ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านผู้ช่วยทันตแพทย์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 16 เมษายน 2565 [...]

รับสมัครเภสัชกร สาขา การบริบาลทางเภสัชกรรม

3 มีนาคม 2022|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัคร "เภสัชกร เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ ดังนี้ จบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิซาการบริบาลทางเภสัชกรรม มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สอบถามได้ที่ : กลุ่มงานเภสัชกรรม [...]

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

28 กุมภาพันธ์ 2022|

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จำนวน  1  อัตรา กำหนดรับสมัคร วันที่ 7 -11 มีนาคม 2565  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

24 กุมภาพันธ์ 2022|

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาหารโสตทัศนศึกษา ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 076-361234 [...]