ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

14 กุมภาพันธ์ 2024|

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ “ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ”

12 กุมภาพันธ์ 2024|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ "ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ" สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 -21 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาและราชการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องยาหลายตำแหน่ง

15 มกราคม 2024|

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงานหลายตำแหน่ง เภสัชกร 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ และใบประกอบวิชาชีพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 ตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม พนักงานเภสัชกรรม 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือ ม.6[...]

รับสมัครนักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา

12 มกราคม 2024|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ เพศ : ชาย - หญิง อายุ : ไม่เกิน 30 ปี จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา[...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

9 มกราคม 2024|

คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้กำหนดเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์  ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2567  ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

28 ธันวาคม 2023|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ    

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

21 ธันวาคม 2023|

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  จำนวน 55  อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆตามที่กำหนด ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม[...]

รับสมัครด่วน จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

7 ธันวาคม 2023|

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.วชิระภูเก็ต รับสมัครด่วน จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ลักษณะงาน งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ งานซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติ เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง[...]

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1 พฤศจิกายน 2023|

ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ลำดับที่ 1  ถึง ลำดับที่ 14 กำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  2566  เวลา 08.30 น. รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก

24 ตุลาคม 2023|

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯกำหนด ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน[...]

รับสมัคร “ผู้ช่วยทันตแพทย์” 1 อัตรา

24 ตุลาคม 2023|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัคร "ผู้ช่วยทันตแพทย์" 1 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ อายุไม่เกิน 35ปี บริบูรณ์ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สอบถามได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โทร 076-361280 (ในเวลาราชการ)[...]

ปรับปรุงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 01:17:39