2909, 2021

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

29 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

1809, 2021

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

18 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2708, 2021

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งวิศวกรโยธา

27 สิงหาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งวิศวกรโยธา

1808, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

18 สิงหาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1308, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งวิศวกรโยธา

13 สิงหาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งวิศวกรโยธา

908, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

9 สิงหาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

1407, 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง วิศวกรโยธา

14 กรกฎาคม 2021|ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง วิศวกรโยธา

3006, 2021

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

30 มิถุนายน 2021|ปิดความเห็น บน ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2506, 2021

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

25 มิถุนายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1706, 2021

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, วิศวกรโยธา

17 มิถุนายน 2021|ปิดความเห็น บน รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, วิศวกรโยธา