งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1mb1