งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2565

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0ih8